Specjalne wyró?nienie dla Czes?awa Langa na gali ?Forbes” i Pentagon Research

Czes?aw Lang otrzyma? specjalne wyró?nienie – statuetk? Ambasadora Dobrych Praktyk w Sporcie podczas gali podsumowuj?cej ranking 50 Najbardziej Wp?ywowych Osób w Polskim Sporcie magazynu ?Forbes” i firmy badawczej Pentagon Research. Dyrektor Generalny Tour de Pologne zaj?? w tym rankingu wysokie, pi?te miejsce.

Czes?aw Lang od samego pocz?tku istnienia rankingu znajduje si? w ?cis?ej czo?ówce. Tym razem, podobnie jak w 2018 roku, zaj?? pi?t? pozycj?. Zwyci??y?, czwarty raz z rz?du, Prezes Polskiego Zwi?zku Pi?ki No?nej Zbigniew Boniek. Drugie miejsce zaj?? Dyrektor – Koordynator w Polskim Zwi?zku Narciarskim Adam Ma?ysz, trzecie napastnik Reprezentacji Polski i Bayernu Monachium Robert Lewandowski, a czwarte by?y Minister Sportu i Turystyki, a od nowego roku Prezydent ?wiatowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka.

Tworzony przez redakcj? ?Forbesa” i firm? badawcz? Pentagon Research ranking to coroczne zestawienie ludzi najsilniej oddzia?uj?cych na polski sport –? sportowców, trenerów, dzia?aczy, biznesmenów inwestuj?cych w sport, sponsorów czy dziennikarzy. Twórcy rankingu bior? pod uwag? wiele aspektów, mi?dzy innymi kto najbardziej przyczynia si? do osi?gania sukcesów sportowych, kto skutecznie promuje zdrowy styl ?ycia czy kto decyduje o funkcjonowaniu i finansowaniu organizacji sportowych.

W tym roku uroczysta gala po??czona by?a z debat? transmitowan? przez TVP Sport. W dyskusji o polskim sporcie, wspó?pracy biznesu ze sportem oraz wspieraniu sportu amatorskiego wzi?li udzia? Czes?aw Lang, Zbigniew Boniek, kierowca rajdowy Krzysztof Ho?owczyc, dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski i wiceprezes Grupy LOTOS Jaros?aw Wittstock.

Podczas gali zosta?y tak?e wr?czone, po raz pierwszy, statuetki Ambasadorów Dobrych Praktyk w Sporcie – wyró?nienia przyznawane ludziom, którzy w sposób szczególny – cz?sto bezinteresownie – wspieraj? polski sport. Jedn? z nich, za zmian? oblicza polskiego kolarstwa i walk? o zdrowie Polaków otrzyma? Czes?aw Lang.

Bardzo serdecznie dzi?kuj? za to wspania?e wyró?nienie. Odbieram je osobi?cie, ale traktuj? jako nagrod? dla ca?ego zespo?u, z którym od 1993 roku organizujemy Tour de Pologne. Na przestrzeni lat nasz narodowy wy?cig zmieni? si? niemal nie do poznania. Dzi? to najwi?ksza cyklicznie organizowana sportowa impreza w Polsce i najwi?kszy kolarski wy?cig w tej cz??ci Europy. Nie zmieni?o si? jedno – pasja, która nam towarzyszy od samego pocz?tku. To zreszt? element, który cechuje wszystkie osoby znajduj?ce si? w rankingu najbardziej wp?ywowych ludzi polskiego sportu. Jestem zaszczycony, ?e po raz kolejny znalaz?em si? w jego czo?ówce – powiedzia? Czes?aw Lang.

Wyró?nienie Ambasadora Dobrych Praktyk w Sporcie otrzyma? tak?e Mateusz Wid?ak, za?o?yciel i prezes Amp Futbol Polska.

 

棋牌送彩金 体育| 南京市| 台中市| 定远县| 辽中县| 拉孜县| 肇源县| 西昌市| 北辰区| 莲花县| 衡东县| 宁南县| 邵阳县| 南川市| 昭觉县| 商丘市| 孟州市| 郑州市| 台州市| 万荣县| 伊金霍洛旗| 增城市| 满城县| 云南省| 鹿泉市| 井冈山市| 毕节市| 鄂州市| 拉孜县| 政和县| 弋阳县| 堆龙德庆县| 隆回县| 苍溪县| 长子县| 丹棱县| 乐亭县| 呼图壁县| 屯门区| 揭西县| 驻马店市|