Tour de Pologne ulubionym wy?cigiem kibiców

Oko?o trzech milionów kibiców ?ledzi?o na trasie przebieg 76. Tour de Pologne UCI World Tour – wynika z raportu firmy Pentagon Research. Badani w jednoznacznie pozytywny sposób wypowiadaj? si? o wy?cigu podkre?laj?c du?? tradycj?, mi?dzynarodow? mark? i ?wiatowy poziom. Spo?ród wszystkich imprez UCI World Tour polscy kibice kolarstwa najch?tniej ogl?dali transmisje w?a?nie z Tour de Pologne.

?rednia liczba kibiców Tour de Pologne w ostatnich latach – oko?o trzech milionów – jasno wskazuje, ?e polski narodowy wy?cig jest najpopularniejsz? sportow? imprez? w naszym kraju. Kibice nie tylko dopinguj? kolarzy na trasie, ale równie? s? mocno zwi?zani z samym wy?cigiem. Dla 88 procent ?ledzenie wydarzeń zwi?zanych z kolarstwem sprawia du?o przyjemno?ci, a 78 procent badanych kibicuj?c kolarzom czuje si? naprawd? sob?.

Sam wy?cig wzbudza w?ród kibiców pozytywne odczucia. Znacz?ca wi?kszo?? widzi w Tour de Pologne imprez? o du?ej tradycji (95 procent) i mi?dzynarodowej marce (91 procent). Ponad 90 procent badanych uwa?a, ?e Tour de Pologne stoi na wysokim poziomie sportowym i ?wiatowym poziomie organizacyjnym. Dla wielu nie? bez znaczenia jest fakt, ?e wy?cig promuje Polsk? za granic? (94 procent), a jednocze?nie zdrowy styl ?ycia (94 procent). Dziewi?ciu na dziesi?ciu kibiców Tour de Pologne twierdzi, ?e jest to impreza, która ??czy pokolenia.

Wielka tradycja, najwy?szy sportowym poziom i pe?na emocji rywalizacja – to oczywi?cie przyci?ga miliony kibiców na tras?. Ale dla kibiców wa?ne s? tak?e inne elementy towarzysz?ce wy?cigowi. Bardzo dobrze oceniana jest atmosfera na mecie etapów. A? 84 procent osób obecnych na mecie co najmniej jednego z etapów ocenia panuj?c? tam atmosfer? bardzo dobrze a kolejne 10 procent. Bardzo wysokie noty otrzyma?y tak?e praca s?u?b porz?dkowych, oznakowanie dojazdu, praca spikera oraz samo miasteczko wy?cigu ze strefami sponsorów i partnerów. Pozytywne odczucia potwierdza fakt, ?e wi?cej ni? 90 procent reprezentantów tej grupy chcia?oby si? pojawi? na starcie lub mecie którego? z etapów Tour de Pologne w przysz?ym roku.

Spo?ród wszystkich wy?cigów z kalendarza UCI World Tour polscy kibice najch?tniej wybierali transmisje z Tour de Pologne. Ponad 96 procent deklaruje, ?e ogl?da?o przekaz na ?ywo z wy?cigu przez co najmniej kwadrans, a ponad dwie trzecie tej grupy widzia?o wi?cej ni? cztery godziny transmisji tegorocznego Tour de Pologne. Na drugim miejscu znalaz? si? Tour de France (91 procent), a na trzecim Giro d’Italia (83 procent).

棋牌送彩金 拉孜县| 读书| 湖南省| 福清市| 桐乡市| 长白| 独山县| 台北市| 厦门市| 进贤县| 黔江区| 沧源| 舒城县| 肥城市| 广州市| 凤凰县| 岳阳县| 临清市| 包头市| 辽中县| 彰化市| 达日县| 都兰县| 启东市| 玉树县| 霍山县| 临泽县| 从化市| 西乡县| 东阳市| 雅安市| 卢龙县| 洪湖市| 叙永县| 武邑县| 金寨县| 灌云县| 伊金霍洛旗| 郓城县| 黄浦区| 包头市|